Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177557

Ý kiến thăm dò

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Ngày 25/11/2019 14:28:15

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Ông Nguyễn Văn Phương

Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:

Email:Ông Nguyễn Ngọc Hà

UVBCH Đảng bộ x㠖 Phó chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:

Email:

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Ông Nguyễn Văn Phương

Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:

Email:Ông Nguyễn Ngọc Hà

UVBCH Đảng bộ x㠖 Phó chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:

Email: