Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177557

Ý kiến thăm dò

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội

Ngày 25/11/2019 14:17:22

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ông Trần Văn Thiện

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch UBMTTQ xã

Số điện thoại:

Email:

Bà Nguyễn Thị Hợi

UVBCH Đảng bộ x㠖 Chủ tịch HLHPN xã

Số điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Ngọc Hà

UVBCH Đảng bộ x㠖 Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Văn Lịch

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Số Điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Hội CCB xã

Số điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Văn Quang

Phó bí thư đoàn thanh niên

Số điện thoại:

Email:

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ông Trần Văn Thiện

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch UBMTTQ xã

Số điện thoại:

Email:

Bà Nguyễn Thị Hợi

UVBCH Đảng bộ x㠖 Chủ tịch HLHPN xã

Số điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Ngọc Hà

UVBCH Đảng bộ x㠖 Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Văn Lịch

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Số Điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Hội CCB xã

Số điện thoại:

Email:

Ông Nguyễn Văn Quang

Phó bí thư đoàn thanh niên

Số điện thoại:

Email: