Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
82
Tuần này:
363
Tháng này:
1438
Tất cả:
135132

Ý kiến thăm dò

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Trường Trung khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 09/01/2021 21:47:46

Ngày 29/12/2021, Hội đồng nhân dân xã Trường trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 12, để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, xã Trường Trung đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Kinh tế của xã nhà tiếp tục phát triển, các hoạt động xã hội được duy trì và ổn định, quốc phòng an nih được giữ vững, hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở được tăng cường. Hoạt động của HĐND và sự điều hành của UBND xã ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND xã được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND xã đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cử tri. Kỳ họp thứ 12 của HĐND xã Trường Trung đã thảo luận và bàn các giải pháp ở 16 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021. Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nghị quyết phê chuẩn thu chi ngân sách năm 2021, nghị quyết về đầu tư công,..

Trần Linh

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Trường Trung khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 09/01/2021 21:47:46 (GMT+7)

Ngày 29/12/2021, Hội đồng nhân dân xã Trường trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 12, để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, xã Trường Trung đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Kinh tế của xã nhà tiếp tục phát triển, các hoạt động xã hội được duy trì và ổn định, quốc phòng an nih được giữ vững, hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở được tăng cường. Hoạt động của HĐND và sự điều hành của UBND xã ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND xã được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND xã đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cử tri. Kỳ họp thứ 12 của HĐND xã Trường Trung đã thảo luận và bàn các giải pháp ở 16 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021. Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nghị quyết phê chuẩn thu chi ngân sách năm 2021, nghị quyết về đầu tư công,..

Trần Linh

Người tốt, việc tốt