Truy cập

Hôm nay:
222
Hôm qua:
210
Tuần này:
1180
Tháng này:
4250
Tất cả:
228427

Ý kiến thăm dò

CÔNG VĂN SÓ 52 CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID - 19 TRƯỚC DIỄN BIẾN MỚI

Ngày 26/07/2021 08:34:45

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRƯỜNG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52 /UBND

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn xã Trường Trung trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Trường Trung, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã;

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch covid - 19

- Trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;

- Ban giám hiệu 03 nhà trường;

- Bí thư – thôn trưởng 5 thôn, làng.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, mạnh trên diện rộng; Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thành phố Hà Nội đã phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Nhiều tỉnh, thành phố khác đang tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch. Tại tỉnh ta, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 19/7/2021, đã có 66 ca bệnh xâm nhập và tái dương tính, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao. Thực hiện Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, công điện số 22 ngày 21/7/2021 của chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND x㠖 Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid – 19 xã yêu cầu trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các cơ quan, đơn vị, trường học, bí thư, trưởng thôn 5 thôn (làng) và toàn thể nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện việc kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid – 19 xã, tổ giám sát cộng đồng, theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện, tại hội nghị giao ban BCĐ phòng chống, dịch huyện ngày 21/7/2021.

2. Tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực. Trưởng các cơ quan, đơn vị; trường học, thôn (làng), cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND xã về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch:

- Khuyến cáo mọi người dân không đi đến vùng có dịch; không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các quy định 5K; trong đó nhất thiết phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người và không tập trung đông người nơi công cộng. Khuyến khích người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các giao dịch điện tử, trực tuyến.

- Toàn thể nhân dân trong xã tăng cường tuyên truyền, thông báo, khuyến cáo người thân đang ở vùng có dịch không trở về địa phương trong thời gian này; nếu thật sự cần thiết về phải chủ động khai báo khách quan, trung thực với UBND xã, trạm y tế, tổ giám sát cộng đồng để được tư vấn, theo dõi kịp thời và thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng dịch.

- Tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Trường Trung lưu trú hoặc công dân trong xã đi ra ngoài tỉnh ngay sau khi trở về bắt buộc phải đến khai báo y tế tại Trạm Y tế để được hướng dẫn, phân luồng và chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu không có giấy chứng nhận đã tiêm đủ vắc xin Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ thì phải làm Test nhanh kháng nguyên với Covid-19 và phải tự trả phí xét nghiệm. Miễn phí Test nhanh cho người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 12 tuổi; gia đình chính sách; hộ nghèo; thương binh; bệnh binh.

- Các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người; khuyến cáo các cơ sở dịch vụ ăn uống lắp đặt camera giám sát và khuyến khích thực hiện hình thức bán hàng mang về.

- Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người, không được tụ tập quá 30 người. Người chủ trì tổ chức phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm, xuất hiện các trường hợp F0, F1 liên quan đến sự kiện.

+ Khuyến cáo nhân dân không nên tổ chức đám cưới trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu thật sự cần thiết phải tổ chức thì không làm cỗ mời khách và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid – 19 theo quy định của chính phủ. Phải báo cáo trước với UBND xã , trưởng thôn, tổ giám sát cộng đồng, chịu sự giám sát chặt chẽ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã.

+ Đối với đam tang: Gia đình tang chủ phải báo cáo với UBND xã và thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch covid – 19 của chính phủ.

- Đề nghị các công dân đang thực hiện cách ly tại nhà, tại khu cách ly tập trung chung của xã, nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid - 19 theo khuyến cáo của bộ y tế, không tự ý rời khỏi nhà, khỏi khu cách ly. UBND xã khuyến khích toàn thể nhân dân vào cuộc giám sát, theo dõi các đối tượng đang thực hiện cách ly y tế. Nếu phát hiện đối tượng nào tự giác rời khỏi khu cách ly hoặc không chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, nhân dân báo về đường dây nóng của Ban chỉ đạo xã ( điện thoại: 0986732318 hoặc số : 0915911621).

4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường công tác chuẩn bị, bố trí khu vực cách ly tập trung mới theo rà soát của ban chỉ đạo xã, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, sẵn sàng các điều kiện để đón tiếp công dân ngoài tỉnh trở về cách ly tập trung khi cần thiết.

5. Về kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác phòng chống dịch: Phát động tháng cao điểm từ ngày 21/7/2021 đến 21/8/2021, sau đó thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Giao Công an xã phối với trưởng thôn, tổ giám sát cộng đồng tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt các đối tượng, công dân cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch, bệnh theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn và toàn thể nhân dân trong xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tích cực, chủ động, nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Lê Đình Oanh

CÔNG VĂN SÓ 52 CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID - 19 TRƯỚC DIỄN BIẾN MỚI

Đăng lúc: 26/07/2021 08:34:45 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRƯỜNG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52 /UBND

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn xã Trường Trung trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Trường Trung, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã;

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch covid - 19

- Trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;

- Ban giám hiệu 03 nhà trường;

- Bí thư – thôn trưởng 5 thôn, làng.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, mạnh trên diện rộng; Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thành phố Hà Nội đã phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Nhiều tỉnh, thành phố khác đang tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch. Tại tỉnh ta, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 19/7/2021, đã có 66 ca bệnh xâm nhập và tái dương tính, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao. Thực hiện Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, công điện số 22 ngày 21/7/2021 của chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND x㠖 Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid – 19 xã yêu cầu trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các cơ quan, đơn vị, trường học, bí thư, trưởng thôn 5 thôn (làng) và toàn thể nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện việc kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid – 19 xã, tổ giám sát cộng đồng, theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện, tại hội nghị giao ban BCĐ phòng chống, dịch huyện ngày 21/7/2021.

2. Tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực. Trưởng các cơ quan, đơn vị; trường học, thôn (làng), cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND xã về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch:

- Khuyến cáo mọi người dân không đi đến vùng có dịch; không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các quy định 5K; trong đó nhất thiết phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người và không tập trung đông người nơi công cộng. Khuyến khích người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các giao dịch điện tử, trực tuyến.

- Toàn thể nhân dân trong xã tăng cường tuyên truyền, thông báo, khuyến cáo người thân đang ở vùng có dịch không trở về địa phương trong thời gian này; nếu thật sự cần thiết về phải chủ động khai báo khách quan, trung thực với UBND xã, trạm y tế, tổ giám sát cộng đồng để được tư vấn, theo dõi kịp thời và thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng dịch.

- Tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Trường Trung lưu trú hoặc công dân trong xã đi ra ngoài tỉnh ngay sau khi trở về bắt buộc phải đến khai báo y tế tại Trạm Y tế để được hướng dẫn, phân luồng và chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu không có giấy chứng nhận đã tiêm đủ vắc xin Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ thì phải làm Test nhanh kháng nguyên với Covid-19 và phải tự trả phí xét nghiệm. Miễn phí Test nhanh cho người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 12 tuổi; gia đình chính sách; hộ nghèo; thương binh; bệnh binh.

- Các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người; khuyến cáo các cơ sở dịch vụ ăn uống lắp đặt camera giám sát và khuyến khích thực hiện hình thức bán hàng mang về.

- Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người, không được tụ tập quá 30 người. Người chủ trì tổ chức phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm, xuất hiện các trường hợp F0, F1 liên quan đến sự kiện.

+ Khuyến cáo nhân dân không nên tổ chức đám cưới trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu thật sự cần thiết phải tổ chức thì không làm cỗ mời khách và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid – 19 theo quy định của chính phủ. Phải báo cáo trước với UBND xã , trưởng thôn, tổ giám sát cộng đồng, chịu sự giám sát chặt chẽ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã.

+ Đối với đam tang: Gia đình tang chủ phải báo cáo với UBND xã và thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch covid – 19 của chính phủ.

- Đề nghị các công dân đang thực hiện cách ly tại nhà, tại khu cách ly tập trung chung của xã, nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid - 19 theo khuyến cáo của bộ y tế, không tự ý rời khỏi nhà, khỏi khu cách ly. UBND xã khuyến khích toàn thể nhân dân vào cuộc giám sát, theo dõi các đối tượng đang thực hiện cách ly y tế. Nếu phát hiện đối tượng nào tự giác rời khỏi khu cách ly hoặc không chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, nhân dân báo về đường dây nóng của Ban chỉ đạo xã ( điện thoại: 0986732318 hoặc số : 0915911621).

4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường công tác chuẩn bị, bố trí khu vực cách ly tập trung mới theo rà soát của ban chỉ đạo xã, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, sẵn sàng các điều kiện để đón tiếp công dân ngoài tỉnh trở về cách ly tập trung khi cần thiết.

5. Về kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác phòng chống dịch: Phát động tháng cao điểm từ ngày 21/7/2021 đến 21/8/2021, sau đó thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Giao Công an xã phối với trưởng thôn, tổ giám sát cộng đồng tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt các đối tượng, công dân cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch, bệnh theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn và toàn thể nhân dân trong xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tích cực, chủ động, nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Lê Đình Oanh