Truy cập

Hôm nay:
224
Hôm qua:
210
Tuần này:
1182
Tháng này:
4252
Tất cả:
228429

Ý kiến thăm dò

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Trường Trung

Ngày 25/11/2019 14:40:14

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của VSMT đối với đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua xã Trường Trung đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vì môi trường xanh, sạch và bền vững.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực tuyến thông qua kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, sinh hoạt lồng ghép câu lạc bộ. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Các đoàn thể phối hợp với các ban nghành chức năng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên phân loại và xử lí, thu gom rác thải ngay tại gia đình. Nhiều mô hình như mô hình 5 không, 3 sạch của hội phụ nữ, con đường tự quản của đoàn thanh niên đã đem lại hiệu quả thiết thực và ngày được nhân rộng. Việc tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, cơ quan, công sở, trường học là việc làm thường xuyên của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Trường Trung cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy năng lực, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn VSMT; Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã đã đạt được nhiều kết quả trong công tác môi trường: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%, trong đó trên 67% hộ được sử dụng nước sạch theo quy định; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn môi trường, Mai táng phù hợp với quy định, Chất thải rắn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định; Tỷ lệ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 87%; Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 70%; xã được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong năm trên địa bàn xã không có trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo đảm VSMT nông thôn, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Trường Trung từng bước được cải thiện. Góp phần bảo đảm VSMT nông thôn.

Trần Phượng

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Trường Trung

Đăng lúc: 25/11/2019 14:40:14 (GMT+7)

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của VSMT đối với đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua xã Trường Trung đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vì môi trường xanh, sạch và bền vững.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực tuyến thông qua kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, sinh hoạt lồng ghép câu lạc bộ. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Các đoàn thể phối hợp với các ban nghành chức năng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên phân loại và xử lí, thu gom rác thải ngay tại gia đình. Nhiều mô hình như mô hình 5 không, 3 sạch của hội phụ nữ, con đường tự quản của đoàn thanh niên đã đem lại hiệu quả thiết thực và ngày được nhân rộng. Việc tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, cơ quan, công sở, trường học là việc làm thường xuyên của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Trường Trung cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy năng lực, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn VSMT; Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã đã đạt được nhiều kết quả trong công tác môi trường: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%, trong đó trên 67% hộ được sử dụng nước sạch theo quy định; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn môi trường, Mai táng phù hợp với quy định, Chất thải rắn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định; Tỷ lệ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 87%; Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 70%; xã được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong năm trên địa bàn xã không có trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo đảm VSMT nông thôn, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Trường Trung từng bước được cải thiện. Góp phần bảo đảm VSMT nông thôn.

Trần Phượng