Truy cập

Hôm nay:
216
Hôm qua:
210
Tuần này:
1174
Tháng này:
4244
Tất cả:
228421

Ý kiến thăm dò

TRƯỜNG TRUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

Ngày 19/11/2018 19:48:49

Ngày 19/11/2018, Xã Trường Trung đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2013 - 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phương – bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 3 trường, trưởng trạm y tế, giám đốc Hợp tác xã, bí thư thôn trưởng 5 thôn làng và 15 đình có thành tích xuất sắc đại diện cho 997 gia đình văn hóa trên địa bàn toàn xã.

chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa giai đoạn 2013 – 2018, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2023. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoᔠxã đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện về công tác gia đình; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hoáđã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của nhân dân, trên các lĩnh vực đều có nhiều gương gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều thế hệ trong gia đình sống hòa thuận hạnh phúc, nghĩa tình, đoàn kết, con cái chăm chỉ học tập và yêu lao động, tích cực chăm lo rèn luyện sức khỏe, sử dụng giống mới trong chăn nuôi, trồng trọt, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

Ngoài ra, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện đó là: Việc đăng ký và xét công nhận danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm ở một số thôn làng còn lúng túng, thực hiện chưa đúng quy chế.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi việc xây dựng gia đình văn hoá là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình; Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; Thực hiện tốt việc đánh giá, tổng kết, phát động thi đua, tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đảm bảo theo quy định. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các điển hình tiến tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiêu biểu.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho 15 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2013 – 2018, đồng thời cử 03 gia đình đề nghị BCĐ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện khen thưởng

Trần Phượng

TRƯỜNG TRUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

Đăng lúc: 19/11/2018 19:48:49 (GMT+7)

Ngày 19/11/2018, Xã Trường Trung đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2013 - 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phương – bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 3 trường, trưởng trạm y tế, giám đốc Hợp tác xã, bí thư thôn trưởng 5 thôn làng và 15 đình có thành tích xuất sắc đại diện cho 997 gia đình văn hóa trên địa bàn toàn xã.

chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa giai đoạn 2013 – 2018, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2023. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoᔠxã đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện về công tác gia đình; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hoáđã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của nhân dân, trên các lĩnh vực đều có nhiều gương gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều thế hệ trong gia đình sống hòa thuận hạnh phúc, nghĩa tình, đoàn kết, con cái chăm chỉ học tập và yêu lao động, tích cực chăm lo rèn luyện sức khỏe, sử dụng giống mới trong chăn nuôi, trồng trọt, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

Ngoài ra, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện đó là: Việc đăng ký và xét công nhận danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm ở một số thôn làng còn lúng túng, thực hiện chưa đúng quy chế.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi việc xây dựng gia đình văn hoá là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình; Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; Thực hiện tốt việc đánh giá, tổng kết, phát động thi đua, tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đảm bảo theo quy định. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các điển hình tiến tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiêu biểu.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho 15 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2013 – 2018, đồng thời cử 03 gia đình đề nghị BCĐ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện khen thưởng

Trần Phượng