Truy cập

Hôm nay:
157
Hôm qua:
210
Tuần này:
1115
Tháng này:
4185
Tất cả:
228362

Ý kiến thăm dò

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Trung tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018

Ngày 04/12/2018 10:01:34

Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2018, Ủ y ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thành phần về tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các ông bà là Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận 5 thôn làng; Hợp tác xã; hiệu trưởng 3 trường.

Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc xã Trường Trung đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã triển khai có hiệu quả công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội; vận động cứu trợ kịp thời cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt...Trong dịp Tết Mậu Tuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, cấp ủy, ban thôn trao tặng quà cho 509 đối tượng chính sách, thương bệnh binh nặng, người có hoàn cảnh đặc biệt với tổng giá trị là 103.225.000 đồng. Tổ chức mừng thọ cho 70 cụ với tổng số tiền nhân dân ủng hộ là 54.860.000 đồng.

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động như:

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới

- Ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền tây Thanh Hóa bị ảnh hưởng cơn bão số 04 gây ra

- Tuyên truyền cho nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27, Nghị quyết 07, Quy định 69 của UBND huyện và kế hoạch số 02 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã được nhân dân quan tâm thực hiện tốt

- Vận động nhân dân đóng quỹ khuyến học khuyến tài.

Tại hội nghị, các thành phần về tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác Mặt trận năm 2018. Từ đó, bàn và đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2019

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thuần – Phó bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã đánh giá những mặt đã làm được trong năm 2018 và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban biên tập

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Trung tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018

Đăng lúc: 04/12/2018 10:01:34 (GMT+7)

Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2018, Ủ y ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thành phần về tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các ông bà là Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận 5 thôn làng; Hợp tác xã; hiệu trưởng 3 trường.

Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc xã Trường Trung đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã triển khai có hiệu quả công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội; vận động cứu trợ kịp thời cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt...Trong dịp Tết Mậu Tuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, cấp ủy, ban thôn trao tặng quà cho 509 đối tượng chính sách, thương bệnh binh nặng, người có hoàn cảnh đặc biệt với tổng giá trị là 103.225.000 đồng. Tổ chức mừng thọ cho 70 cụ với tổng số tiền nhân dân ủng hộ là 54.860.000 đồng.

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động như:

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới

- Ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền tây Thanh Hóa bị ảnh hưởng cơn bão số 04 gây ra

- Tuyên truyền cho nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27, Nghị quyết 07, Quy định 69 của UBND huyện và kế hoạch số 02 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã được nhân dân quan tâm thực hiện tốt

- Vận động nhân dân đóng quỹ khuyến học khuyến tài.

Tại hội nghị, các thành phần về tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác Mặt trận năm 2018. Từ đó, bàn và đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2019

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thuần – Phó bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã đánh giá những mặt đã làm được trong năm 2018 và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban biên tập