Truy cập

Hôm nay:
169
Hôm qua:
210
Tuần này:
1127
Tháng này:
4197
Tất cả:
228374

Ý kiến thăm dò

NÔNG DÂN TRƯỜNG TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 01/12/2018 08:26:56

Hội nông dân xã Trường Trung hiện có 670 hội viên, năm 2014, có 206 hội viện đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”..., phong trào “nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng luôn được Hội Nông dân xã Trường Trung quan tâm triển khai tới hội viên, lồng ghép vào các hoạt động công tác Hội và các phong trào thi đua của nông dân. Trong đó tập trung vào việc vận động hội viên và người dân đóng góp tiền của, công sức... chung tay xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, nhiều tuyến đường đã được bê tông hoá đã tạo thuận tiện cho nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hoá của nhân dân. Nhằm giúp đỡ hội viên có nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 263 hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng với 5 tổ vay vốn. Các nguồn vốn được triển khai đã giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ. Hội Nông dân xã còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như: nuôi bò, nuôi dê, nuôi cá, trồng nấm rơm trong nhà, trồng rau màu, thâm canh lúa lai, lúa thuần.Các lớp tấp huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã thu hút đông đảo hội viên và bà con nông dân tham gia. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự lực thoát nghèo trong hội viên và bà con nông dân. Ngoài việc, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới khác, Hội Nông dân xã Trường Trung còn triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hàng năm các gia đình hội viên điều đạt 98% danh hiệu gia đình văn hóa. Hội còn tham gia tích cực chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng chống ma túy, mại dâm, về phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan nhằm góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Để đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, năm 2015 và các năm tiếp theo, Hội nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn - đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, qua đó góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Trần phượng

NÔNG DÂN TRƯỜNG TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 01/12/2018 08:26:56 (GMT+7)

Hội nông dân xã Trường Trung hiện có 670 hội viên, năm 2014, có 206 hội viện đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”..., phong trào “nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng luôn được Hội Nông dân xã Trường Trung quan tâm triển khai tới hội viên, lồng ghép vào các hoạt động công tác Hội và các phong trào thi đua của nông dân. Trong đó tập trung vào việc vận động hội viên và người dân đóng góp tiền của, công sức... chung tay xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, nhiều tuyến đường đã được bê tông hoá đã tạo thuận tiện cho nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hoá của nhân dân. Nhằm giúp đỡ hội viên có nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 263 hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng với 5 tổ vay vốn. Các nguồn vốn được triển khai đã giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ. Hội Nông dân xã còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như: nuôi bò, nuôi dê, nuôi cá, trồng nấm rơm trong nhà, trồng rau màu, thâm canh lúa lai, lúa thuần.Các lớp tấp huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã thu hút đông đảo hội viên và bà con nông dân tham gia. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự lực thoát nghèo trong hội viên và bà con nông dân. Ngoài việc, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới khác, Hội Nông dân xã Trường Trung còn triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hàng năm các gia đình hội viên điều đạt 98% danh hiệu gia đình văn hóa. Hội còn tham gia tích cực chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng chống ma túy, mại dâm, về phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan nhằm góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Để đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, năm 2015 và các năm tiếp theo, Hội nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn - đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, qua đó góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Trần phượng