Truy cập

Hôm nay:
183
Hôm qua:
210
Tuần này:
1141
Tháng này:
4211
Tất cả:
228388

Ý kiến thăm dò

Trung tâm Học tập cộng đồng xã Trường Trung khai giảng năm học 2023 – 2024

Ngày 12/10/2023 15:35:09

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023 Trung tâm học tập cộng đồng xã Trường Trung đã long trọng khai giảng năm học mới 2023 – 2024

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023 Trung tâm học tập cộng đồng xã Trường Trung đã long trọng khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND – UBND, MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị, Cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, bí thư các chi bộ.
Đồng chí Lê Đình Oanh- PBTĐU, Chủ tịch UBND, Giám đốc TTHTCĐ xã phát động tuần lễ, trình bày diễn văn khai giảng.

Hoạt động của TT đã góp phần ổn định chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Nhân dân hiểu biết rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; biết áp dụng những tiến bộ KHKT vào đời sống...Từ đó chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, kinh tế xã hội ở địa phương có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng được củng cố và tăng cường góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Việctổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân

Trung tâm HTCĐ xã Trường Trung xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể trong năm 2023 – 2024.Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng và phát triển TT HTCĐ, làm choTT HTCĐ thực sự là địa chỉ tin cậy của mọi người, mọi nhà; Xây dựng TTHTCĐ gắn với XDXHHT hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mớinâng cao; Vận động số người lao động trong độ tuổi đến các TTHTCĐ học tập kiến thức về khoa học kĩ thuật trong sản xuất hoặc học nghề để nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và có nghề ổn định, tạo việc làm để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch, xây dựng TT ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể BGĐ, mỗi cán bộ, học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu, thực hiện ai cần gì học nấy; Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản của TW và địa phương đến cán bộ nhân dân, cán bộ quản lí giáo dục và đội ngũ giáo viên, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hôi học tập để có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ trong việc đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của các tầng lớp nhân dân và nâng cao hiệu quả GD-ĐT nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023 Trung tâm học tập cộng đồng xã Trường Trung đã long trọng khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND – UBND, MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị, Cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, bí thư các chi bộ.
Đồng chí Lê Đình Oanh- PBTĐU, Chủ tịch UBND, Giám đốc TTHTCĐ xã phát động tuần lễ, trình bày diễn văn khai giảng.

Hoạt động của TT đã góp phần ổn định chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Nhân dân hiểu biết rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; biết áp dụng những tiến bộ KHKT vào đời sống...Từ đó chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, kinh tế xã hội ở địa phương có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng được củng cố và tăng cường góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Việctổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân

Trung tâm HTCĐ xã Trường Trung xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể trong năm 2023 – 2024.Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng và phát triển TT HTCĐ, làm choTT HTCĐ thực sự là địa chỉ tin cậy của mọi người, mọi nhà; Xây dựng TTHTCĐ gắn với XDXHHT hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mớinâng cao; Vận động số người lao động trong độ tuổi đến các TTHTCĐ học tập kiến thức về khoa học kĩ thuật trong sản xuất hoặc học nghề để nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và có nghề ổn định, tạo việc làm để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch, xây dựng TT ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể BGĐ, mỗi cán bộ, học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu, thực hiện ai cần gì học nấy; Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản của TW và địa phương đến cán bộ nhân dân, cán bộ quản lí giáo dục và đội ngũ giáo viên, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hôi học tập để có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ trong việc đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của các tầng lớp nhân dân và nâng cao hiệu quả GD-ĐT nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.