Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177557

Ý kiến thăm dò

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TRUNG

Ngày 26/11/2019 00:00:00

I. THÀNH VIÊN UBND XÃ TRƯỜNG TRUNG.

Ông: Lê Đình Oanh - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại:
Email:

Ông: Nguyễn Ngọc Thanh - UVBCH - Phó chủ tịch UBND
Số điện thoại:
Email:

Ông: Nguyễn Văn Linh - UVBCH - Chỉ huy trưởng BCH QS xã
Số điện thoại:
Email:

Ông: Trần Văn Linh - UVBCH - Trưởng công an xã
Số điện thoại:
Email:

II. CÔNG CHỨC.

Bà: Trần Thị Linh - Công chức Văn phòng thống kê
Số điện thoại:
Email:

Ông: Lê Quang Cường - Công chức Văn phòng thống kê
Số điện thoại:
Email:

Ông: Nguyễn Văn Kiên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Số điện thoại:
Email:

Bà: Nguyễn Thị Hồng - Công chức LĐTBXH
Số điện thoại:
Email:

Bà: Nguyễn Thị Cúc - Công chức Kế toán

Số điện thoại:
Email:

Bà: Nguyễn Thị Trà - Công chức Địa chính
Số điện thoại:
Email:

Bà: Trần Thị Phượng - Công chức Văn hóa xã hội
Số điện thoại:
Email:
I. THÀNH VIÊN UBND XÃ TRƯỜNG TRUNG.

Ông: Lê Đình Oanh - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại:
Email:

Ông: Nguyễn Ngọc Thanh - UVBCH - Phó chủ tịch UBND
Số điện thoại:
Email:

Ông: Nguyễn Văn Linh - UVBCH - Chỉ huy trưởng BCH QS xã
Số điện thoại:
Email:

Ông: Trần Văn Linh - UVBCH - Trưởng công an xã
Số điện thoại:
Email:

II. CÔNG CHỨC.

Bà: Trần Thị Linh - Công chức Văn phòng thống kê
Số điện thoại:
Email:

Ông: Lê Quang Cường - Công chức Văn phòng thống kê
Số điện thoại:
Email:

Ông: Nguyễn Văn Kiên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Số điện thoại:
Email:

Bà: Nguyễn Thị Hồng - Công chức LĐTBXH
Số điện thoại:
Email:

Bà: Nguyễn Thị Cúc - Công chức Kế toán

Số điện thoại:
Email:

Bà: Nguyễn Thị Trà - Công chức Địa chính
Số điện thoại:
Email:

Bà: Trần Thị Phượng - Công chức Văn hóa xã hội
Số điện thoại:
Email: