Truy cập

Hôm nay:
172
Hôm qua:
210
Tuần này:
1130
Tháng này:
4200
Tất cả:
228377

Ý kiến thăm dò

xã Trường Trung về đích Nông thôn mới trong năm 2018

Ngày 28/12/2018 14:29:24

Mặc dù không nằm trong lộ trình về đích Nông thôn mới của Tỉnh. Nhưng với quyết tâm chính trị cao. Thời gian qua, xã Trường Trung đã có nhiều nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Hiện nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương, lợi ích thiết thực của mỗi người dân, từ đó có ý thức và trách nhiệm của chính mình trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Trường Trung đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương. Nhờ vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã được sự ủng hộ tích cực của người dân. Riêng năm 2018, trong quá trình giải phóng mặt bằng quy hoạch các khu dân cư mới, xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ tường rào, đốn hạ cây trồng và tham gia công sức để thi công các tuyến đường nội thôn, liên thôn, nội xã.

Sau 7 năm từ năm 2012 - 2018 tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã là 90.754 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 5.057 triệu đồng, chiếm 5.6%; Ngân sách huyện:2.570 triệu đồng, chiếm 2.8% ; Ngân sách xã 24.170 triệu đồng, chiếm 26.6%; Doanh nghiệp 2.307 triệu đồng, chiếm 2.5%; Vốn do nhân dân đóng góp: 21.350 triệu đồng, chiếm 23.5%; Vốn do nhân dân tự bỏ ra để chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên gia đình: 35.300 triệu đồng. chiếm 38.9%. Nhờ thế, đến nay cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hiện nay đã xây dựng được tổng 36,068 Km đường giao thông trên địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư là 26.443 triệu đồng; 90,4% hệ thống giao thông nông thôn và 77,2% đường giao thông nội đồng trên địa bàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Trường Trung đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương. Theo đó, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, phòng, trạm về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng phát triển các loại cây trồng chủ lực của địa phương như cây lúa, cói và các loại hoa màu mang lại năng suất và thu nhập cao. Góp phần phát triển kinh tế gia đình và xã hội.Mặt khác, xây dựng các biện pháp, kế hoạch để phát triển ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, các ngành nghề dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được chú trọng phát triển, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 34,6 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,91%.

Với quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2018 xã Trường Trung đã hoàn thành đúng tiến độ, theo đó hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; kinh tế phát triển; văn hoá, xã hội, môi trường đều có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn mới của xã thực sự khởi sắc.

Tuy nhiên thực tế cho thấy đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ chuẩn nông thôn mới lại càng khó hơn, do đó sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng hợp sức, chung lòng duy trì bền vững các tiêu chí đã được công nhận, tập trung huy động tốt các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế làm cho đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn mới Trường Trung ngày càng đổi thay.

Trần Thị Phượng

xã Trường Trung về đích Nông thôn mới trong năm 2018

Đăng lúc: 28/12/2018 14:29:24 (GMT+7)

Mặc dù không nằm trong lộ trình về đích Nông thôn mới của Tỉnh. Nhưng với quyết tâm chính trị cao. Thời gian qua, xã Trường Trung đã có nhiều nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Hiện nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương, lợi ích thiết thực của mỗi người dân, từ đó có ý thức và trách nhiệm của chính mình trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Trường Trung đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương. Nhờ vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã được sự ủng hộ tích cực của người dân. Riêng năm 2018, trong quá trình giải phóng mặt bằng quy hoạch các khu dân cư mới, xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ tường rào, đốn hạ cây trồng và tham gia công sức để thi công các tuyến đường nội thôn, liên thôn, nội xã.

Sau 7 năm từ năm 2012 - 2018 tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã là 90.754 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 5.057 triệu đồng, chiếm 5.6%; Ngân sách huyện:2.570 triệu đồng, chiếm 2.8% ; Ngân sách xã 24.170 triệu đồng, chiếm 26.6%; Doanh nghiệp 2.307 triệu đồng, chiếm 2.5%; Vốn do nhân dân đóng góp: 21.350 triệu đồng, chiếm 23.5%; Vốn do nhân dân tự bỏ ra để chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên gia đình: 35.300 triệu đồng. chiếm 38.9%. Nhờ thế, đến nay cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hiện nay đã xây dựng được tổng 36,068 Km đường giao thông trên địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư là 26.443 triệu đồng; 90,4% hệ thống giao thông nông thôn và 77,2% đường giao thông nội đồng trên địa bàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Trường Trung đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương. Theo đó, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, phòng, trạm về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng phát triển các loại cây trồng chủ lực của địa phương như cây lúa, cói và các loại hoa màu mang lại năng suất và thu nhập cao. Góp phần phát triển kinh tế gia đình và xã hội.Mặt khác, xây dựng các biện pháp, kế hoạch để phát triển ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, các ngành nghề dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được chú trọng phát triển, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 34,6 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,91%.

Với quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2018 xã Trường Trung đã hoàn thành đúng tiến độ, theo đó hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; kinh tế phát triển; văn hoá, xã hội, môi trường đều có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn mới của xã thực sự khởi sắc.

Tuy nhiên thực tế cho thấy đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ chuẩn nông thôn mới lại càng khó hơn, do đó sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng hợp sức, chung lòng duy trì bền vững các tiêu chí đã được công nhận, tập trung huy động tốt các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế làm cho đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn mới Trường Trung ngày càng đổi thay.

Trần Thị Phượng